Gebroeders Reinds > Container verhuur

Huur de voor u geschikte afval container via onze website www.containerdrenthe.nl.

PUIN

Puin betreft het afval dat vrijkomt bij renovatie-, sloop- en bouwwerkzaamheden. Het betreft hier voornamelijk het zware afval.

Hieronder wordt verstaan: metselpuin, bestratingsresten, dakpannen, vloertegels of betonafval. Puin wordt vrijwel volledig gerecycled voor onder andere de aanleg van wegen.

De puincontainer is bestemd voor:

 • Wandtegels
 • Vloertegens
 • Trottoirbanden
 • Bakstenen
 • Straatklinkers, betontegels, grindtegels
 • Dakpannen
 • Beton
 • Zandcement uit voeg- en metselwerk (maximum van 5%)
 • Zandcement uit dekvloer
 • Kalkzandsteen (maximum van 10%)

Niet toegestaan:

 • Hout
 • Isolatiemateriaal
 • Puinzakken
 • Bedrijfsafval
 • Schoorsteenpuin
 • Cellenbeton
 • Asbest materialen
 • Autobanden
 • Chemisch afval
 • Apparaten(al dan niet met stekker)

GROND

Een afvalcontainer voor grond mag uitsluitend worden gebruikt voor het afvoeren van schone grond.

Deze container is bestemd voor:

 • Tuinaarde
 • Klei
 • Zand
 • Grond
 • Graszoden kort gemaaid, met maximaal 5 cm aanhangend grond

Niet toegestaan:

 • Grond dat vervuild is door olie of andere vloeistoffen
 • Grond afkomstig van industrieterreinen
 • Boomstronken
 • Groenafval
 • Hout
 • Takken
 • Wortels
 • Stenen
 • Kiezels

GROFVUIL

De grofvuil container is geschikt voor het vuil of afval, dat vrijkomt bij een verbouwing of grote opruiming. De materialen zijn vergelijkbaar met de grijze afvalcontainer voor huishoudens. Grofvuil is het afval dat te zwaar, of te groot is, voor de gewone grijze container voor huisafval.

Deze container is bestemd voor:

 • Tapijt
 • Meubels
 • Stoelen
 • Kleine, losse spullen
 • Hout
 • Metalen
 • Kunststoffen
 • Papier en karton
 • Huisraad

Niet toegestaan:

 • Steen- en glaswol (meer dan 5%)
 • Keukenapparatuur en elektrische apparaten
 • Koelkasten en vriezers
 • Chemisch afval
 • Gevaarlijk afval
 • Matrassen (vanwege brandgevaar)
 • Autobanden
 • Bijtende stoffen of accu’s
 • Organisch afval
 • Bedrijfsafval
 • Dakafval
 • Asbesthoudend en van asbest verdacht materiaal
 • Maximaal 5% zand

GROENAFVAL

Groenafval omvat het afval dat vrijkomt bij de aanleg van een tuin of perk. Hierbij gaat het voornamelijk om grootschalig afval zoals: takken, snoeihout, boomstronken of ander plantaardig materiaal. Eigenlijk al het afval dat plantaardig is en waar uiteindelijk compost van te is kan men verwerken als groenafval.

Deze container is bestemd voor:

 • Bladeren
 • Bamboe
 • Plantsoenafval
 • Takken
 • Snoeiafval
 • Grasmaaisel
 • Tuinafval, plantresten en struiken
 • Boomstammen
 • Boomstronken
 • Graszoden tot een maximum van 10% en maximaal 5cm aanhangende grond of aarde

Niet toegestaan:

 • (Terras) stenen
 • Plastic(potjes)
 • Vuilniszakken
 • Bedrijfsafval
 • Bielzen
 • Tuinpalen
 • Groente- en fruitafval
 • Dakriet

BOUW EN SLOOPAFVAL

Dit betreft afval dat vrijkomt bij bouwwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, renovatie en dergelijke.

Het gaat hierbij om: metalen, isolatiematerialen, gipsplaten, puin en steen.

Dit afval wordt door een sorteermachine gescheiden, waardoor zoveel mogelijk materiaal herbruikbaar wordt gemaakt.

Deze container is bestemd voor:

 • Hout
 • Metaal (zoals leidingen)
 • Plaatmateriaal en vloerbedekking (maximaal 30%)
 • Verpakkingsmateriaal van o.a. kunststof, plastic en karton
 • Gips (minder dan 5 %)
 • Schoon metsel-, steen- of betonpuin

Niet toegestaan:

 • Matrassen
 • Golfplaten
 • Gipsvezelplaten
 • Dakleer, bitumen en dakgrind of aanklevende materialen
 • Accu’s en ander chemisch afval
 • Straalgrit
 • Kapotte apparaten (met stekker of accu)
 • Koelkasten en vriezers
 • Verf en verdunningsresten
 • Asbesthoudend materiaal

A/B HOUT

A-hout is ongelakt, onbehandeld en niet-geïmpregneerd. Dit hout wordt grotendeels gerecycled.

B-hout betreft kwalitatief minder hout, dat dienst kan doen als grondstof voor het produceren van spaanplaat, klossen en pallets.

Het slechtste B hout wordt toegepast als biobrandstof.

De A/B hout container is bestemd voor:

 • Zachtboard
 • Bomen (zonder blad)
 • Hardboard
 • Spaanplaat
 • Vezelplaat
 • Geperst hout

Niet toegestaan:

 • Geïmpregneerd hout
 • Bielzen
 • Vezelplaat met cementspecie
 • Chemisch verontreinigde hout- en plaatmaterialen

C HOUT

Bij C- hout betreft het geïmpregneerd en dus behandeld hout. Hierdoor wordt de levensduur van het hout aanzienlijk verlengd.

Deze container is bestemd voor:

 • Bielzen
 • MDF
 • Geïmpregneerd hout

Niet toegestaan:

 • A/B hout
 • Overige afvalstoffen

Het is ook mogelijk om rolcontainers bij ons te huren. Bekijk meer informatie via deze link.